Categorieën

Textarea

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

In HTML kan men op de volgende manier een textarea maken:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Dit is een voorbeeld van een textarea</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<textarea cols="80" rows="3" wrap="off" readonly="yes" style="color: red; background-color: lightyellow">As you can see many times word wrapping is often the desired look for your text areas. Since it makes everything nice and easy to read.</textarea>
</BODY>
</HTML>

In bovenstaand voorbeeld is wordwrap uigeschakeld (alles komt dus op een regel).
Ook is de textarea read only, dus men kan deze tekst niet bewerken.
Voor een voorbeeld klik op deze link.

Inhoudsopgave