Categorieën

SSH shortcuts maken in Linux

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

SSH wordt veelvuldig gebruikt in Linux om via een terminal in te loggen op een remote machine. Dit gaat dan via de command line en ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: ssh -p 2222 [email protected] (Hierin is -p de poort waar ssh op luistert, standaard poort 22). Nu kan je in Linux zogenaamde ssh shortcuts maken, zodat je niet iedere keer die lange commando’s hoeft in te tikken. Je krijgt dan bijvoorbeeld een commando als: ssh thuis Dit kan je vastleggen in het bestand config. Dit bestand hoort dan te staan in de verborgen directory .ssh die op zijn beurt weer staat onder de Home directory van een Linux gebruiker. We gaan dus eerst naar de juiste directory met behulp van onderstaand commando:

cd ~/.ssh

Hierna kunnen we het bestand config gaan maken met:

nano config

Hier kunnen we de regels plaatsen die we nodig hebben. Voorbeeld:

Host thuis
  HostName 192.168.7.6
  User root
  Port 2222
Host example2
  HostName example.com
  User root
Host example3
  HostName 64.233.160.0
  User userxyz123
  Port 56000
Host amazon1
  HostName ec2.amazon.com
  User ec2-user
  IdentityFile /path/to/special/privatekey/amazon.pem

Sla het bestand op. De ssh shortcuts zijn direct actief. Uitgaande van bovenstaand voorbeeld kan je nu verbinding maken met de commando’s: ssh thuis ssh example2 ssh example3 ssh amazon1
 

BRON: How to Create an SSH Shortcut

Inhoudsopgave