Categorieën

Python installeren vanuit source in Debian 10

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

De nieuwste Python versie is vrij eenvoudig te installeren vanuit de broncode (source). In onderstaande stappen wordt beschreven hoe men dit kan doen.

Benodigde pakketten installeren

apt-get install build-essential libreadline-gplv2-dev libncursesw5-dev libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev libffi-dev zlib1g-dev

Downloaden Python broncode

Op het moment van schrijven is Python 3.9.4 de nieuwste versie.
Deze gaan we downloaden en uitpakken.

cd /usr/src
wget https://www.python.org/ftp/python/3.9.4/Python-3.9.4.tgz
tar xzf Python-3.9.4.tgz

Python compileren en installeren

cd Python-3.9.4
./configure --enable-optimizations
make altinstall

Het laatste commando “make altinstall” zorgt er voor dat de nieuwe versie naast de bestaande Python versies wordt geïnstalleerd. Doet men dit niet, dan wordt de bestaande versie overschreven.
Python 3.9.4 is nu geïnstalleerd in /usr/local/bin.

Controleren Python versie

Je kunt nu de Python versie controleren met:

python3.9 -V

Python verwijderen

Wanneer Python op deze manier wordt geïnstalleerd, dan kan men niet met een commando de installatie weer ongedaan maken. Hiervoor dient men de bestanden en directories met de hand te verwijderen. Onderstaande commando’s zorgen ervoor dat alles verwijderd wordt:

rm -f /usr/local/bin/2to3-3.9
rm -f /usr/local/bin/easy_install-3.9
rm -f /usr/local/bin/idle3.9
rm -f /usr/local/bin/pip3.9
rm -f /usr/local/bin/pydoc3.9
rm -f /usr/local/bin/python3.9
rm -f /usr/local/bin/python3.9-config
rm -rf /usr/local/bin/include/python3.9
rm -f /usr/local/lib/libpython3.9.a
rm -rf /usr/local/lib/python3.9
rm -rf /usr/local/lib/pkgconfig
rm -f /usr/local/share/man/man1/python3.9.1

BRON:

How to Install Python 3.8 on Ubuntu, Debian and LinuxMint

Inhoudsopgave