Categorieën

Nginx installatie Debian 10 (Nginx repository)

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Nginx is een snelle en lichtgewicht webserver die veel gebruikt wordt (naast Apache webserver).
In Debian heb je standaard de beschikking over de Nginx pakketten, maar dit is niet de nieuwste versie.
We kunnen de repository toevoegen van Nginx zelf. Hiermee hebben we dan de beschikking over de nieuwste versies.

Installeren benodigde pakketten

apt-get install curl gnupg2 ca-certificates lsb-release

Repository toevoegen voor de Nginx stable release

echo "deb http://nginx.org/packages/debian `lsb_release -cs` nginx" \ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nginx.list

Repository toevoegen voor de Nginx mainline release

echo "deb http://nginx.org/packages/mainline/debian `lsb_release -cs` nginx" \ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nginx.list

Instellen repository pinning

Met onderstaand commando stellen we Debian zodanig in dat de Nginx repository voorrang heeft op de standaard Debian repository:

echo -e "Package: *\nPin: origin nginx.org\nPin: release o=nginx\nPin-Priority: 900\n" \     | sudo tee /etc/apt/preferences.d/99nginx

Importeren van de Nginx signing key

curl -fsSL https://nginx.org/keys/nginx_signing.key | sudo apt-key add -

Wanneer je OK te zien krijgt is dit goed gegaan.

Installeren van Nginx

apt-get update
apt-get install nginx

BRON:
Nginx website
Hostup – How to Install Nginx and PHP 7.4 on Debian 10

Inhoudsopgave