Categorieën

Installatie van PHP 7.4 / 7.3 / 7.2 / 7.1 in Debian 10

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

In Debian 10 is de standaard PHP versie 7.3
Wanneer je andere versies van PHP wilt gebruiken en eventueel naast elkaar wilt draaien kan je via onderstaande stappen dit voor elkaar krijgen.

Toevoegen van de third-party PHP repository

We moeten eerst een aantal benodigde pakketten installeren:

apt update
apt-get install curl wget gnupg2 ca-certificates lsb-release apt-transport-https

Importeren van de key:

wget https://packages.sury.org/php/apt.gpg
apt-key add apt.gpg

Toevoegen van de SURY repository:

echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/php7.list

Update de repository index:

apt-get update

Installeren van de PHP pakketten

Afhankelijk van de PHP versie kan je nu de PHP pakketten installeren.
Voor PHP 7.4 kan je dit doen met:

apt-get install php7.4 php7.4-cli php7.4-common

Op deze manier kan je dus ook PHP 7.3 / 7.2 / 7.1 installeren door de versie aan te passen (dus 7.4 wordt 7.3 of 7.2 of 7.1).
Je kunt dus meerdere PHP versies naast elkaar installeren. Iedere PHP versie heeft zijn eigen configuratie bestanden in de directory /etc/php/7.X

De default PHP versie instellen

Met onderstaand commando kan je de default PHP versie instellen (in dit voorbeeld PHP versie 7.4):

update-alternatives --set php /usr/bin/php7.4

PHP versie checken

php -v

Inhoudsopgave