Categorieën

Home Assistant Supervised installatie in Debian 10 (Buster)

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

In deze instructies wordt beschreven hoe men Home Assistant Supervised kan installeren in Debian 10 (Buster).
De installatie zal in grote lijnen ook uitgevoerd kunnen worden in andere Linux distributies.

Home Assistant Supervised is een complete installatie van alle modules (Home Assistant Core, Home Assistant Supervisor en add-ons).
Alle modules draaien in Docker. De installatie wordt uitgevoerd door middel van een script.

Debian updaten en benodigde pakketten installeren

Zorg er eerst voor dat Debian up-to-date is:

apt-get update
apt-get upgrade

Installeer vervolgens de volgende benodigde pakketten:

apt-get install software-properties-common apparmor-utils apt-transport-https ca-certificates curl dbus jq network-manager

ModemManager uitschakelen

ModemManager hebben we niet nodig en kan conflicten geven met eventuele andere devices, dus gaan we deze uitschakelen:

systemctl disable ModemManager
systemctl stop ModemManager

Docker installeren

curl -fsSL get.docker.com | sh

Home Assistant Supervised installeren

curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/Kanga-Who/home-assistant/master/supervised-installer.sh" | bash -s

De installatie heeft enige tijd nodig.
Je kunt nu met je webbrowser gaan naar http://<IP-ADRES-MACHINE>:8123
Wanneer de installatie klaar is krijg je het inlogscherm te zien. Je kan dan een eerste inlog account aanmaken.
Hierna kan je verder gaan met de configuratie van Home Assistant.

Bronnen

https://community.home-assistant.io/t/installing-home-assistant-supervised-on-debian-10/200253

Inhoudsopgave