Categorieën

Default Python versie wijzigen in Debian 10

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Je kunt meerdere Python versies installeren in Linux.
Om te zien welke versie op dit moment actief (default) is kan je het volgende uitvoeren:

python -V


Om te zien welke versies geinstalleerd zijn in Linux kan je het volgende commando uitvoeren:

ls /usr/bin/python*

Prioriteren van de verschillende Python versies

Wanneer je met bovenstaand commando weet welke Python versies zijn geinstalleerd, dan kan je met onderstaand commando de prioriteit aangeven:

update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.7 1
update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.8 2

In bovenstaand geval heeft Python versie 3.8 de hoogste prioriteit, dus dan is dit de default Python versie.

Wanneer je een Python versie hebt geïnstalleerd vanuit source (zelf gecompileerd), dan kan je deze versie toevoegen met:

update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/local/bin/python3.9 3

Hiermee wordt Python3.9 op prioriteit 3 gezet en heeft dus in dit geval de hoogste prioriteit. Deze versie is dan de actieve Python versie.

Switchen tussen default Python versie

Wanneer je een andere Python versie de default versie wilt maken, voer dan onderstaand commando uit:

update-alternatives --config python

Je kunt de default versie weer controleren met: python -V

BRON:

Changing the default Python version in Debian

Inhoudsopgave