Categorieën

Conversie Power Consumption van kW naar W

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

In Home Assistant maak ik gebruik van de integratie “DSMR Slimme Meter” om mijn energie en gas te registreren.
De entiteit “Power Consumption” laat standaard zijn waarden zien in kilo Watt (kW). Deze wil ik graag naar Watt (W) hebben.
Om dit voor elkaar te krijgen maken we gebruik van een Home Assistant template. Hiervoor moeten we een stukje aanpassen in het configuratie bestand van Home Assistant: configuration.yaml.

Open het configuratie bestand in de editor en voeg het volgende toe:

template:
 - sensor:
   - name: "Huidig Vermogenverbruik"
    unit_of_measurement: "W"
    state: >
     {{(states('sensor.power_consumption') | float * 1000) | round(0)}}

Sla dit op en herstart Home Assistant:

systemctl restart [email protected]

Je hebt hierna een entiteit er bij gekregen met de naam “Huidig Vermogenverbruik”. Deze kan je weer toevoegen in je dashboard.
De gemeten waarden worden nu weergegeven in Watt (W).

Inhoudsopgave